Tekstboks: Turen nettet rundt…
Tekstboks: Hvordan laves følgende drinks: 

Alice in Wonderland?
Granny Smith lolly pops?

Gastronomisk quiz

Alverdens gastronomiske spørgsmål

Tekstboks: Kan dette spil bruges i din hverdag. Hvis ja, så hvordan?
http://web.mit.edu/wnellie/www/miniputt.swf 

Nævn andre lignende websteder:
Tekstboks: Hvilke 3 engelske slagskibe (battleships) deltog i
„Slaget ved Matapan“?
Hvad hed hangarskibet? (aircraft carrier)
Tekstboks: Hvor tales der manx i vore dage?

Hvilken sproggruppe tilhører dette sprog?

Tekstboks: Find rosengallerisamlingen: La Loma Roses.
Udskriv et billede af ét af gallerierne.